L’equip humà

DISTRIBUCIÓ DE TUTORIES
CICLE
CURS
TUTOR/A
INFANTIL
I-3 A
Elsa Bohigas Neus Frigola
I-3 B
Sílvia Soley
Miriam Martínez
I-4 A
I-4 B
Maria Suñer
I-5- A
Mireia Coris
I-5 B
Anna Padrosa
I-5 C
Cristina Núñez
INICIAL
1r A
Carla Jodar
1r B
Talia Nicolás
2n A
2n B
Carla Jodar
MITJÀ
3r A
Guillem Esteva
3r B
Elisenda Ballart
4t A
Camen Hernando
4t B
Gemma Vilà
SUPERIOR
5è A
Mònica Pujol
5è B
Eva Garcia
6è A
Àlex Jurado
6è B
Nuri Massaguer
MESTRES ESPECIALISTES
ANGLÈS
Verònica Morante / Irina Puigmolé
MÚSICA
Laura Sunyer / Albert Ristol
EDUCACIÓ FÍSICA
Jordi Alfaro / Guillem Esteva
RELIGIÓ / EDUCACIÓ EN VALORS
Matías Obregón
EDUCACIÓ ESPECIAL
Davinia Ramírez
AUDICIÓ I LLENGUATGE
Ester López
SUPORT INFANTIL
Albert Ristol / Ana Tomás / Meli Ramírez
AUXILIAR LLENGUATGE
Pepi Garcia
SUPORT LINGÜÍSTIC
Maria Morcillo / Marta Saballs
SUPORT MATEMÀTIC
Cristina Gubert / Maria Morcillo
PSICOLOGA EAP
Anna Ridao
ASSISTENTA SOCIAL
Marta Casas
TÈCNICA EDUCACIÓ INFANTIL
Lídia Fontbernat
AUX. EDUCACIÓ ESPECIAL
Eli Valdepeñas
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA
Cristina Gubert
CAP D’ESTUDIS
Marta Saballs
SECRETÀRIA
Maria Morcillo
COORDINADORS DE CICLE
EDUCACIÓ INFANTIL
Neus Frigola
CICLE INICIAL
Núria Ribot
CICLE MITJÀ
Guillem Esteva
CICLE SUPERIOR
Davínia Ramírez
PERSONAL NO DOCENT
ADMINISTRATIVA
Elena Torroella
CONSERGE
Rafa Valdivia