L’escola

PROJECTES I PROGRAMES D’INNOVACIÓ

PROJECTE DE LA SALUT

RESPONSABLE:

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE:

   • Formar al nostre alumnat perquè siguin capaços de gestionar la seva salut.
   • Aprendre i interioritzar quina és la millor alimentació associada al gaudi d’una bona salut.
   • Comprendre la relació existent entre alimentació i salut.
   • Conèixer els trets principals de funcionament del cos humà, així com la diferència entre nutrició i alimentació i les conseqüències del comportament alimentari.
   • Desenvolupar la capacitat d’observació pel que fa a la percepció dels llocs on pot haver-hi possibles perills.
   • Saber que hi ha conductes i accions que afavoreixen els accidents i d’altres que els prevenen.
   • Assumir el principals trets necessaris per mantenir una bona higiene.
   • Conèixer que moltes malalties poden procedir de mals hàbits d’higiene.

Fer partícip a l’alumne de la cura de la seva dentadura.

 

 • Conèixer els beneficis que comporta l’activitat física i les activitats beneficioses i perjudicials pel seu desenvolupament físic.
 • Iniciar un treball relacionat amb l’afectivitat i la sexualitat.
 • Introduir continguts de l’educació per a la salut a l’escola al llarg del desenvolupament curricular en les diferents matèries que hi estan relacionades.

 

ACTIVITATS PREVISTES:

Elaboració de propostes de treball.
Preparació de materials i fitxes de treball.
Respallada de dents al menjador escolar.
Projecte de l’hort.
Seqüenciació d’activitats per a realitzar al laboratori.

 

RECURSOS DELS QUE DISPOSA EL CENTRE PER DUR A TERME EL PROJECTE:

El menjador escolar.
Un hort escolar de petites dimensions.
Un laboratori en procés de reestructuració.
Les i els professionals del CAP de Tremp .
Sessions de formació per part del professorat a càrrec de Domènec Bañeres.

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ PREVIST:

QUE?
Avaluarem el grau d’assoliment dels conceptes treballats, sabem que alguns d’aquests temes o aspectes parcials de temes, podem presentar una diferència entre el grau de coneixement que se’n té i el grau de realització, car molts aspectes no depenen del nen o nena sinó del seu entorn familiar. Per tant moltes vegades, i en nenes i nens concrets, el que avaluarem és l’aspecte teòric del tema més que el canvi d’actitud.
Alguns del temes podrem detectar-los a l’escola, com poden ser tots els relacionats amb higiene o els esmorzars.
COM?
Propostes i fitxes d’assoliment de coneixements
Graelles de seguiment personal.
QUAN?
Intentarem sempre fer una avaluació inicial, tan dels seus hàbits en els diferents aspectes que tractem com del que en saben de cada tema.
Posteriorment i com a cloenda del treball es farà l’avaluació final per detectar el grau d’assoliment dels conceptes treballats.
QUI?Les tutores i tutors de cada curs i els pares i mares en les entrevistes personals que es facin.

 

redimensionar (2) redimensionar (3) redimensionar (4)