Menjador escolar

PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR

L’escola disposa de servei de menjador.

Amb l’aprovació del nou Pla de Funcionament del Servei de Menjador Escolar, s’han portat a terme diferents actuacions amb l’objectiu d’anar millorant la prestació del servei i la formació integral dels alumnes que en fan ús.

Els menús s’elaboren seguint les directrius dels Departaments de Salut i Ensenyament i amb la supervisió del CAP de Tremp.

Hi ha un equip de monitores, coordinades amb les mestres responsables, que s’encarreguen de vetllar pels nostres alumnes.

Els usuaris fixes faran el pagament per domiciliació bancària, i el preu del Servei per aquest curs serà de 5, 80 euros.

Els nens i nenes que es quedin a dinar de manera esporàdica poden adquirir el tiquet a La Caixa (i dipositar-lo a la bústia del menjador, abans de les 10 del matí), o a la porta del menjador, en horari de 9:00 h a 9:30 h. En aquest cas el preu és de 6,40 euros.

També a la porta del menjador, i de 9:00 h a 9:30 h, hi haurà una persona per recollir les peticions de règim, medicació, etc. , complimentant les circulars corresponents.

S’afavoreix la comunicació amb les famílies i hem previst diferents models de comunicacions puntuals (en cas d’accident i d’altres incidències), amb una agenda per als alumnes de P3 i amb els informes trimestrals.

Recordem que tots els alumnes han de portar una bata destinada a menjador i marcada amb el nom.

Aquest curs iniciem el raspallat de dents després de dinar, seguint les recomanacions del Dep. de Salut i dintre del Projecte per la Salut que porta a terme el nostre Centre. Cal que cada nen/a porti un raspall de dents (no cal pasta) convenientment protegit (caputxa), i marcat amb el seu nom, del qual faran ús supervisats per les monitores,cada divendres se l’emportaran a casa.

Els nens i nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial dinaran a 12:10 h. a 13:10 h. Després tindran una estona de descans i activitat tranquil·la, per acabar fent esbarjo i joc lliure.
Els nens i nenes de Cicle Mitjà i Superior dinaran a les 13:10 h. a 14:10 h., abans i després tindran activitats i jocs lliures i/o organitzats.

Hi ha previstos uns espais de pati per al joc, així com d’altres espais del centre per als dies de fred o pluja.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, dubte o necessitat que us pugui sorgir.

Menú tardor-hivern:
0001-20002
Menú primavera-estiu:
content (1)content