Equipaments i Serveis

 • L’escola té dues aules de cada nivell educatiu distribuïdes en tres edificis, amb els seus respectius espais d’esbarjo:
  • Edifici del menjador i aules de P3 i P4.
  • Edifici amb aula polivalent i aules de P5.
  • Edifici de Primària amb:
   Aules de Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.
   Biblioteca.
   Aula de música.
   Aula d’idiomes.
   Aula de Ciències i Noves Tecnologies.
   Dues aules d’informàtica.
   Aula USEE.
   Aula d’acollida.
   Dues aules d’Educació Especial.
 • Ordinadors i connexió a internet a totes les aules.
 • Llengua anglesa a partir de P4 i llengua francesa al Cicle Superior de Primària.
 • Assessorament de l’EAP, amb intervenció de la psicopedagoga, logopeda i assistent social.
 • Fisioterapeuta.
 • Col·laboració amb els serveis socials de l’Ajuntament i el Consell Comarcal.
 • Servei de transport i menjador.