L’aposta com a centre pel treball de les TAC com a eina transversal inclou l’aprenentatge del llenguatge de programació a l’aula.