El nostre ideari

MISSIÓ

La nostra escola forma part de la Xarxa d’escoles associades a la Unesco des de l’any 2002, i per tant, participa en els projectes educatius que organitza el seu departament d’Educació amb l’objectiu de fomentar la col·laboració i la pau internacional.

*Som una escola inclusiva, catalana i plural oberta a l’entorn i, per tant, a totes les institucions i organitzacions que el conformen.

*Està formada per un equip de mestres, famílies, AMPA, personal no docent i tots els nens i nenes del centre.

*Treballem per oferir a tot el nostre alumnat una educació i unes competències, habilitats i actituds adequades per a conviure en la societat de forma respectuosa i créixer com a persones.

*Respectem els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i utilitzem diferents estratègies (agrupaments flexibles, racons, desdoblaments, projectes), que ens permeten atendre la diversitat.

*Afavorim la participació de les famílies en diferents aspectes de funcionament del centre.

VISIÓ

*Volem aconseguir una escola que doni al nostre alumnat les habilitats i les estratègies necessàries per desenvolupar les competències bàsiques.

*Vetllarem per la participació de les famílies en el funcionament del centre i en els actes que es celebrin a l’escola i la seva implicació en l’educació dels seus fills.

VALORS

*Fomentem els valors democràtics, de solidaritat, tolerància, integració i respecte vers les persones i les diferències culturals.

*Vetllem pel respecte i coneixement del medi natural, cultural i social que ens envolta. Projectem el centre cap al poble i les seves entitats, associacions i institucions.

*Fomentem la participació i la formació del professorat en innovació per a millorar l’acció educativa i personal.

PEC

Us adjuntem el Projecte Educatiu de Centre.