Calendari del curs

Inici de curs:

13 de setembre de 2021

Vacances:

Nadal: Del 22 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos)

Setmana Santa: Del 11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos)

Festes locals:

24 de setembre de 2021

19 d’abril de 2022

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2021

28 de febrer 2022

27 de maig 2022

Jornada compactada:

22 de desembre de 2021 i del 7 al 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Pels alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

CALENDARI CURS 2021- 2022