Salut

Higiene i salut 1

Els alumnes han de mantenir les adequades mesures d’higiene i no poden venir a l’escola amb febre ni amb qualsevol malaltia infecto-contagiosa (conjuntivitis, varicel·la, grip, angines, polls …) que pugui representar un perill per la salut dels escolars. Quan estigui malalt o tingui febre cal que es quedi a casa perquè necessita un ambient tranquil i pel risc de contagi als companys/es de classe. Quan això passi, recordeu-vos d’avisar al/la tutor/a.

 

  • Així mateix, els infants que tinguin polls no poden venir a l’escola fins que hagin realitzat el tractament de desparasitació adequat per estalviar el perill de contagi als altres companys/es. A més a més, cal notificar-ho als/les mestres perquè puguin avisar a la resta de famílies de que a l’escola hi ha polls.

 

  • En cas de malaltia o de febre alta durant l’estada a l’escola s’avisarà a la família perquè vinguin a buscar a l’alumne.

 

  • En cas d’accident, si la cura és urgent, l’escola trucarà a l’ambulància i avisarà a la família. Si no és urgent és notificarà a la família perquè se’n faci càrrec.

 

  • Procureu no haver d’administrar cap medicament en horari escolar. Tan sols, en aquells casos en que resulti impossible administrar el medicament a casa, el/la mestre/a el donarà al/la nen/a. Per poder-ho fer, cal que demaneu al/la tutor/a la corresponent autorització.

Aquesta autorització ha de ser complementada amb un informe del metge que indiqui:

-el nom del nen/a

-el nom del medicament

-la dosi a administrar

-la hora d’administració

-durant quants dies.

 

 

El medicament ha d’estar marcat amb el nom del nen/a, la classe , la dosi i l’hora. Recomanem que en el cas de tractament seria convenient que el doneu fora de l’horari escolar.