Pagaments curs 2018-2019

Aquesta és la distribució dels pagaments al llarg del curs, cal que respecteu els terminis establerts en cada concepte. En acabar el termini, farem el recompte dels alumnes que han fet l’ingrés, si no arriben al 60% l’activitat quedarà anul·lada. Recordeu, cal estar al dia del pagament de la quota de material escolar per poder realitzar qualsevol activitat i/o excursió.

RECORDEU REALITZAR ELS PAGAMENTS DEL CURS QUE FARÀ EL VOSTRE FILL/A, NO DEL QUE ESTÀ CURSANT ACTUALMENT.

 

CURS PAGAMENTS
P3 -Quota anual de material escolar, 70 €, fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

P4 i P5 -Quota anual de material escolar, 63 €, fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

1r -Quota anual de material escolar, 38 € (materials utilitzats per a fer plàstica, informàtica i altres activitats), fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats pròpies del projecte educatiu de centre, fer l’ingrés abans del 30 de novembre:

                          Taller de piscina (30€)

2n -Quota anual de material escolar, 38 € (materials utilitzats per a fer plàstica, informàtica i altres activitats), fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats pròpies del projecte educatiu de centre, fer l’ingrés abans del 30 de novembre:

                   Colònies amb anglès (a concretar)

3r -Quota anual de material escolar, 38 € (materials utilitzats per a fer plàstica, informàtica i altres activitats), fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats pròpies del projecte educatiu de centre, fer l’ingrés abans del 30 d’octubre:

                   Auditori de Girona (a concretar)

4t -Quota anual de material escolar, 38 € (materials utilitzats per a fer plàstica, informàtica i altres activitats), fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats pròpies del projecte educatiu de centre, fer l’ingrés abans del 30 de novembre.

-Colònies amb anglès (a concretar)

-Quota anual de material escolar + llicència digital lectura/comprensió lectora 42€ (materials utilitzats per a fer plàstica, informàtica i altres activitats), fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats pròpies del projecte educatiu de centre, fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats projecte enriquiment EF(escalada/hípica) 5 €

-Taller de Vela (a concretar)

-Quota anual de material escolar + llicència digital lectura/comprensió lectora 42€ (materials utilitzats per a fer plàstica, informàtica i altres activitats), fer l’ingrés abans del 30 de juliol.

-Quota anual d’excursions, 25 € (inclou totes les excursions del curs), fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats pròpies del projecte educatiu de centre, fer l’ingrés abans del 30 de setembre.

-Activitats projecte enriquiment EF(escalada/BTT) 5 €

 

Tots aquests ingressos es fan al compte de l’escola del Banc de Santander

núm. ES52 0049 3437 41 2894040191, fent-hi constar el nom de l’alumne i el curs.

 

No ens han de lliurar els resguards bancaris, recomanem que els guardin com a justificants dels pagaments.