Consell escolar

Directora/presidenta

Raquel Julián Guerrero

Cap d’estudis

Anna Guisset Brull

Ajuntament

Sònia Pujol Valls

Mestres

Anna Bosch Mateu

Cristina Junqué Peregrín

Juani Ontiveros

Amós Pérez Fuertes

Raquel Solench Fusté

Mónica Vellvehí Miret

Pares

Merce Diago

Kerstin Peter

Inés Jou Matamala

Jordi Perales

Natividad Sánchez

Silvia Puig

Zakia Boularhi

AMPA

Lucy Kinnison

PAS

Marta Duran