Acollida

L’escola ofereix l servei d’acollida per tots els alumnes i totes les alumnes que hagin de venir abans de les nou a l’escola. El servei comença a les 8:00 h i finalitza a les 9:00 h.

La persona que realitza aquest servei és la Margarita Cisterna.