Reunions d’Inici de Curs

Les reunions d’inici de curs es farà de forma telemàtica i s’informarà del funcionament del curs. És molt important l’assistència virtual a aquesta reunió per tal d’estar ben informats/des sobre el desenvolupament del curs i aclarir els possibles dubtes que us puguin sorgir.

Les dates de les reunions d’aquest curs són les següents:

P3 A: Encarna  (Entrevistes individuals)
P3 B: Laura M. (Entrevistes individuals)
P4 A: Teresa S. (7 de setembre a les 17:00 h)
P4 B: Graciela (7 de setembre a les 18:00 h)
P5 A: Vicky (10 de setembre a les 10:30 h)
P5 B: Ivette (8 de setembre a les 17:00 h)
1r A: Anna R. (9 de setembre a les 11:00 h)
1r B: Paqui (9 de setembre a les 11:00 h)
2n A: Mònica (9 de setembre a les 10:00 h)
2n B: Júlia (9 de setembre a les 10:00 h)
3r A: Marisol (8 de setembre a les 16:30 h)
3r B: Anna J. (8 de setembre a les 16:00 h)
3r C: Carme R. (8 de setembre a les 17:00 h)
4t A: Marta P. (8 de setembre a les 16;30 h)
4t B: Laura L. (8 de setembre a les 16:30 h)
4t C: Mercè (8 de setembre a les 16:30 h)
5è A: Laia (9 de setembre a les 12:00 h)
5è B: Alba (9 de setembre a les 12:00 h)
5è C: Susana C. (9 de setembre a les 12:00 h)
6è A: Neus (8 de setembre a les 13:00 h)
6è B: Marta E. (8 de setembre a les 13:00 h)
6è C: Cristina (8 de setembre a les 11:00 h)
6è D: Montse (8 de setembre a les 11:00 h)