Sortides Curs 2020-2021

Per tal de poder realitzar les sortides i activitats fora del recinte escolar, les mares i pares haureu de signar un imprès d’autorització. Aquest imprès es signarà un cop i serà vàlid durant tot el curs per totes les vegades que l’alumne/a hagi de sortir de l’escola.

En cas de no signar l’imprès s’entendrà que l’alumne/a no està autoritzat o autoritzada pel seu pare /mare a realitzar cap activitat fora del centre.