L’escola

L’escola Pau Vila, situada al barri de Can Jofresa de Terrassa, és una escola de titularitat pública que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El projecte educatiu del nostre centre lluita per aconseguir, de manera progressiva, una millora de la qualitat pedagògica que repercuteixi directament en els nivells d’aprenentatge que assoleixen els nostres alumnes alhora que lluitem per a que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, amb valors i que tinguin una mirada oberta al món que els envolta.