Història

L’Escola Mare de Déu de Montserrat està situada en un barri de la perifèria de la ciutat de Terrassa. És el barri de Montserrat i s’ha anat creant a partir de la immigració, primer, dels anys 60, quan moltes famílies de diferents llocs d’Espanya van venir a viure a Catalunya buscant un futur millor i, després, amb la immigració dels anys 90, quan va passar el mateix amb les famílies provinents del nord d’Àfrica.

COMUNITAT D’APRENENTATGE

A l’any 2001, vam conèixer el projecte de comunitats d’aprenentatge. Vam organitzar una formació amb els investigadors i investigadores del CREA (Centre de Recerca de la Universitat de Barcelona), que ens van venir a explicar les bases científiques de les Comunitats d’Aprenentatge. Vam fer una formació de 30 hores i vam explicar el projecte a tota la comunitat. Per engegar el projecte i començar a transformar la nostra escola ens calia un consens del 80% del professorat que hi treballava en aquell moment. Vam aconseguir el 100% i, des d’aleshores hem fet molt camí i hem aconseguit grans transformacions en el centre i en el barri.

Ara, tota la comunitat educativa té molt assumit que porten als seus fills i filles a una escola oberta i participativa on s’apliquen actuacions educatives que permeten aconseguir l’èxit educatiu de tots i totes. Aquestes actuacions educatives d’èxit (AEE) estan avalades per la comunitat científica internacional i hi ha una sòlida base científica que les recolza.