Tenim una AMPA que, gràcies a la implicació d’unes quantes mares i pares, col·labora i participa amb diversos àmbits de l’escola. L’import de la quota de l’AMPA és de  37 € per curs/família.

El número de compte és del Banc de Sabadell núm:  ES98 0081 0323 4500 0148 2551

Les representants de l’AMPA que s’ocupen de coordinar tasques són:

President: Sergi Busquets

Vicepresidenta: Raquel Oliva

Secretària: Lourdes Aguiló

Tresorera: Endeis Ventura

Vocals: Anabel Sánchez, Íngrid Ortega.

Podeu trobar informació més actualitzada sobre l’AMPA de l’escola  a través del seu facebook.

CORREU DE CONTACTE: ampaceipmdmontserrat@gmail.com