OBERTURA DEL CENTRE JUNY 2020

Benvolgudes famílies,

En les setmanes vinents, quan la nostra regió sanitària passi a fase 2 de desconfinament (que es preveu a partir del dia 8 de juny), els centres públics tornarem a obrir les portes, però no serà una obertura per a tots/es els alumnes:

El Centre s’obrirà pels alumnes d’Infantil (P3, P4 i P5) i pel alumnes de 6è:

  • Recordar-vos que l’assistència a l’escola pels alumnes d’educació infantil i de sisè de primària, durant el juny, és voluntària. Es continuaran, igualment, les tasques telemàtiques des de casa.
  • Serà per a les famílies que ho necessitin, en situació de vulnerabilitat, per raons de feina (treballin els dos progenitors presencialment  i  que no puguin fer conciliació familiar). En aquests casos caldrà que omplin  la declaració que justifiqui la necessitat del retorn dels seus infants a l’escola: Declaració famílies infantil
  • La tasca que es farà a l’escola serà un acompanyament emocional, de retrobament i comiat de curs.

Cal que per poder venir a l’escola cap infant hagi patit o estat en contacte  amb la Covit 19 durant els 14 dies anteriors.  Tampoc pot assistir a l’escola si pateix cap malaltia crònica complexa (respiratòries, cardíaques, diabètics…).

Els alumnes d’infantil seran acollits per l’escola de 9 a 13 hores. L’atenció serà en petit grup entre 8 (a P3) i 10 alumnes (a P4 i P5) per mestre/a, sempre amb els mateixos alumnes.

Els alumnes de sisè, seran atesos de forma no permanent i en grups reduïts de màxim 13 alumnes (entre el dia 8 i 19) i les tutores ho concretaran amb les famílies amb anterioritat. Els grups seran sempre fixes.

Per la resta d’alumnes, de 1r i 5è de Primària:

  • Continuarà tenint l’atenció telemàtica des de casa amb unes tasques i amb la videotrucada del tutor/a.
  • Al venir a l’escola, s’han de complir les següents indicacions:
  • En les entrades i sortides cada grup classe entra per l’espai que s’indiqui.
  • Les persones que vinguin a buscar els alumnes hauran de mantenir-se fora de l’escola i guardar la distàncies recomanada d’uns 2 metres.
  • L’alumne amb autorització per sortir sol del centre ho podrà seguir fent segons l’horari que s’indiqui.
  • És obligatori que portin mascaretes a partir de 6 anys. A l’escola mantindrem totes les mesures necessàries marcades pel PROCICAT.

Per organitzar la reobertura del centre ens cal fer una previsió d’alumnes que haurem d’atendre, d’espais i de mestres que necessitarem, per aquest motiu durant els dies 1 i 2 de juny les mestres d’Infantil es posaran en contacte amb vosaltres per preguntar-vos-ho.

Tota la informació actualitzada, referent a la reobertura de l’escola, la trobareu a la web de l’escola: https://agora.xtec.cat/ceipmarinada/

Cordialment

La Direcció,

Escola Marinada.                                                                                       A 29 de maig de 2020

PREINSCRIPCIONS PEL CURS 20/21

PREINSCRIPCIONS 2020-2021

Telèfon de contacte: 93.572.22.07 en horari de 9h a 13h o de 18h a 20h.

PORTES OBERTES ESCOLA MARINADA (feu clic aquí per a més informació)

Preinscripció per a segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha fet que el procés del procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes no s’hagi pogut portar a terme com estava previst. Aquesta s’inicia amb canvis ajustant la manera de presentar la documentació i els calendaris per tot el procediment.

CALENDARI

● Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig
● Matrícula: 13 a 17 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Es farà telemàticament i, de manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, el centre organitzarà la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Les famílies que estiguin interessades a fer-ho de forma presencial, han de trucar al telèfon:

93.572.22.07 en horari de 9h a 13h o de 18h a 20h.

Els alumnes de 6è, necessitareu l’IDALU per formalitzar la vostra preinscripció als instituts. No cal que busqueu aquest número ja que els dos instituts els tenen.

Sol·licitud telemàtica: Caldrà fer la sol·licitud des de la pàgina del Departament. Un cop feta, s’haurà d’enviar un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció amb el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària escanejada o fotografiada. El correu a on enviar la documentació i el resguard a8022070@xtec.cat

Sol·licitud presencial: Després de tenir la cita prèvia, cal tenir en compte els següents punts per assistir al centre:
– Vindrà al centre només una persona a fer les gestions.
Portar la documentació, si pot ser ja fotocopiada, i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si la sol·licitud no es pot portar omplerta és recomanable que porteu el vostre bolígraf.
– Es recomana portar mascareta i guants.
– Les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; no han de venir al centre. Poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

DOCUMENTACIÓ

La documentació que s’ha de presentar, tant si es fa telemàticament com presencial és la següent:

– DNI, NIE, o passaport de tots els membres de la família
– Targeta sanitària de l’alumne/a
– Cartilla de vacunació
– Carnet de família nombrosa
– Fotocòpia del llibre de família on aparegui el nen/a.
– Empadronament

Recomanem que aneu mirant la web del centre perquè anirem actualitzant la informació.

https://agora.xtec.cat/ceipmarinada/

Atentament,

Equip directiu

8/05/2020

SOM MARINADA!!!

Bon dia a tots i totes, avui us volem animar una mica, i agrair la vostra paciència, esforç i sacrifici. Gràcies mares, pares, nens i nenes per ser Marinada!!!

Activitats

Degut a la situació actual en la que ens trobem tot l’equip de Marinada estem intentant facilitar mitjançant els blogs tasques perquè l’alumnat les pugui fer des de casa. D’aquesta manera us demanem que aneu mirant els blogs de cada cicle per saber quines activitats es poden realitzar.

Atentament equip Marinada.

COMUNICAT EN REFERÈNCIA AL TANCAMENT DE CENTRES

Benvolgudes famílies,

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir demà 13 de març de 2020 tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.

Aquesta mesura té prevista una durada inicial de 14 dies (fins el dia 27 de març de 2020). Prestarem atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació.

Us recomanem que tingueu oberts canals de comunicació fluids amb el personal del centre educatiu, però és recomanable evitar aquells de tipus presencial.

També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

El Departament d’Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions pertinents en relació als dubtes que puguin sorgir.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

Comissió de convivència

Aquest 2n trimestre, els i les 11 alumnes que formen la comissió de convivència de l’escola juntament amb una mestra de l’escola, l’Anna, i la Isa i la Lídia les Dinamitzadores de Patis (DIPA’s), cada quinze dies, en dimecres a l’hora de… Llegeix més»