Calendari del curs

CALENDARI GENERAL DEL CURS 2018-2019.

INICI DE CURS:

(dimecres) 12 de setembre de 2018.

ACABAMENT DE CURS:

El 21 de juny de 2019, divendres, serà el darrer dia del curs escolar.

VACANCES ESCOLARS:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos): vacances de Nadal.

El dia 21 de desembre es farà jornada continuada de 9.00 a 13.00.

Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos): vacances de Setmana Santa.

21 de juny de 2019: acaben les classes a tots els centres.

DIES FESTIUS I DE LLIURE DISPOSICIÓ APROVATS PEL CONSELL ESCOLAR:

Els dies de lliure disposició per al curs 2018-2019 són:

1r trimestre

Dilluns 24 de setembre (La Mercè)

Divendres 12 d’octubre (El Pilar)

Dijous 1 de novembre i divendres 2 de novembre (Tots Sants)

Divendres 7 de desembre (pont de la Constitució).

2n trimestre

Dilluns 4 de març (Carnestoltes divendres).

3r trimestre

Dimecres 1 de maig (Dia del treball)

Dilluns 10 juny (2a Pasqua).

Dies de jornada reduïda: del 5 al 22 de juny de 2018.

HORARI LECTIU DEL 12 DE SETEMBRE DE 2017 FINS AL 5 DE JUNY DE 2018 PER

A EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Matí: de 9.00 a 12.30 h.

Tarda: de 15.00 a 16.30 h.

Temps de migdia: de 12.30 a 15.00 h.

HORARI LECTIU DE LA JORNADA INTENSIVA, DEL 5 AL 22 DE JUNY DE 2018, PER A EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Matí: de 9.00 a 13.00 h.

Temps de Migdia: de 13.00 a 15.00 h, per a l’alumnat que dina a l’Escola.

Les famílies que ho desitgin poden contractar l’ampliació del servei fins a les 16.30 h amb l’empresa del Temps de Migdia a través de l’AFA.

QUADRE RESUM

Jornada intensiva: 21 de desembre de 2018 i dies de juny a concretar de 2019, de 9.00 a 13.00 h.

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos).

Dies festius de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre de 2018, 4 de març de 2019.

Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).

Festes estatals: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre de 2018 i 1 de maig de 2019.

Festes locals: 24 de setembre de 2018 i 10 de juny del 2019 (Segona Pasqua).