Serveis digitals

La nostra escola està connectada en xarxa i disposa de wifi.

Totes les aules disposen d’una Pissarra Digital Interactiva on mestres i alumnes utilitzen per cercar i visualitzar informació dels temes a investigar, treball dels llibres digitals, presentació de treballs en grups…

Al centre trobem un carro de portàtils que els alumnes poden utilitzar a les seves classes per fer un treball cooperatiu i en grup dins de les aules.

Disposem d’altres materials digitals com càmeres de fotos, de vídeo, tablets… amb el qual es procurar encaminar als alumnes al treball de la competència digital.