Projecte educatiu

L’objectiu principal de l’escola, és aconseguir que l’alumnat assoleixi les competències i les capacitats bàsiques.

Aquest gran objectiu ens porta a ensenyar i educar pel:

  • APRENDRE A CONÈIXER
  • APRENDRE A SER
  • APRENDRE A FER
  • APRENDRE A VIURE JUNTS

Si voleu, podeu consultar el document: PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 

LíNIA METODOLÒGICA:

1. IMG_1377.redimensionadaPotenciar un aprenentatge actiu i significatiu. 2. sortidaDSCN4949.redimensionadaUtilitzar les sortides com a recurs per consolidar els aprenentatges.
3. CIMG5625.redimensionada Realitzar projectes. DSCN4034.redimensionadaTreballar un eix transversal que impliqui la participació de tota l’escola.
5. CIMG4421.redimensionadaImpulsar el treball de les llengües (català, castellà i anglès) des de totes les àrees curriculars. 6. IMG_1359.redimensionada Realitzar racons i tallers.
7. lectura IMG_3472.redimensionadaDinamitzar la lectura com a font de plaer i de coneixement. 8. IMG_3121.redimensionadaUsar les noves tecnologies en els aprenentatges.
9. DSCN5219.redimensionadaFomentar les activitats que ajuden a l’alumnat a adquirir les diferents capacitats/competències bàsiques. 10. coopertiu CIMG5033.redimensionadaFomentar l’aprenentatge mitjançant el Treball cooperatiu.
 11. IMG_0169.redimensionadaDonar suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge potenciant la seva inclusió a l’aula. 12 IMG_2272.redimensionadaPotenciar la interacció família-escola.