AMPA

El bloc de l’AMPA

QUÈ ÉS?
L’AMPA vol dir: Associació de mares i pares.
A l’Escola Les Savines la formen els pares i mares que tenen fills i filles al centre i que en són socis.


QUÈ VOL DIR SER SOCI?

 • Participar i col·laborar en tots els aspectes referents a l’educació dels vostres fills/es.
 • Implicar-se més en la seva formació.
 • Millorar espais, entorn,…en benefici dels nens i nenes.


QUÈ CAL FER?
Abonar una quota anual de 30 euros.

QUÈ SE’N FA DELS DINERS?

 • Es contribueix a la millora dels espais del centre.
 • Es compra material didàctic per l’Escola.
 • Es compren llibres per Sant Jordi.
 • Es col·labora en les diferents festes que s’organitzen al centre: Nadal, Mona, Final de curs, …

 

QUINES ALTRES ACTIVITATS PORTA A TERME?

 • Es reuneix mensualment amb la direcció del centre.
 • Participa en el Consell Escolar i en el Comitè Ambiental.
 • Participa en les activitats del Pla de l’Entorn, Pla de l’Esport, en la comissió d’escolarització, …
 • Participa en la programació de xerrades, la festa de final de curs de les AMPAs, …
 • Organitza l’acollida al setembre, l’acollida matinal, les activitats extraescolars del Centre,… conjuntament amb la direcció.
 • Gestiona les quotes del socis i les de les subvencions.
 • Informa als pares en l’assemblea sobre les seves actuacions.