Qui som?

NIVELLS ESCOLARS

E. Infantil:

P3 : p3savines@gmail.com

P4 : p4savines@gmail.com

P5 : p5savines@gmail.comE.

E. Primària:

1r : 1rsavines@gmail.com

2n : 2nsavines@gmail.com

3r : savines3r@gmail.com

4t. : 4tsavines@gmail.com

: savines5e@gmail.com

 : 6esavines@gmail.com

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

E. Infantil:

P3 : divendres de 12:30h a 13:30h

P4 : divendres de 12:30h a 13:30h

P5 : divendres de 12:30h a 13:30h

E. Directiu:

divendres de 12:30h a 13:30h

E. Primària:

1r : divendres de 12:30h a 13:30h

2n : divendres de 12:30h a 13:30h

3r : dijous de 15:45h a 16:30h

4t. : divendres de 12:30h a 13:30h

divendres de 12:30h a 13:30h

 : divendres de 12:30h a 13:30h

PERSONAL DEL CENTRE

PERSONAL DOCENT

EDUCACIÓ INFANTIL

 • 3 TUTORS/ES

 • 1 MESTRE/A DE SUPORT

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • 7 TUTORS/ES

ESPECIALISTES

 • LLENGUA ANGLESA

 • EDUCACIÓ ESPECIAL

 • EDUCACIÓ ARTÍSTICA (compartit amb tutoria)

 • EDUCACIÓ FÍSICA

 • RELIGIÓ (1/2 jornada)

TOTAL: 16 persones amb jornada sencera i 1 a ½  jornada

PERSONAL EXTERN

 • Logopeda i psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)

PERSONAL NO DOCENT

 • CONSERGE
 • ADMINISTRATIVA
 • PERSONAL DE MENJADOR
 • PERSONAL DE NETEJA
 • AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL