Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021  (ambdós inclosos)

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020
15 de febrer de 2021
30 d’abril de 2021
21 de maig de 2021

Jornada compactada:

22 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de   2021 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 13.00 h i de 15,00 a 17:00 h per a tots els alumnes del centre. El dia 22 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9 a 13 h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00 h)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.