La nostra escola

L’escola La Sínia  és un centre públic de Vic que ofereix les etapes educatives d’infantil i primària.