Projecte educatiu

Entenem l’escola com a nucli radial d’una xarxa local i de barri que ha de desenvolupar un treball comunitari per poder atendre totes les diversitats i retroalimentar-se per aconseguir una implicació dels alumnes, de les seves famílies i del conjunt de la ciutadania, en totes aquelles manifestacions cíviques, culturals i socials que garanteixen un creixement en igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, cadascun dins les seves possibilitats.