Documents d’escola

Clicant aquest enllaç tindreu accés al PEC (Projecte Educatiu del centre) on hi trobareu els principis bàsics i pedagògics de a nostra escola.

PEC

En aquest enllaç trobareu el PAC (Projecte Anual de Centre) on hi trobareu la planificació per aquest curs 2018-2019.

pla anual 2018-19

PROJECTES ACTUALS D’ESCOLA

 • Aplicació dels acords presos amb el programa ILEC del Departament d’Ensenyament: pla lector de l’escola, trenta minuts diaris de lectura, tallers de comprensió lectora setmanals, correcció dels textos escrits en base a un model competencial i padrins de lectura durant dos cursos entre els alumnes de P5 i 5è i  1er i 6è.
 • Projecte pati: voluntariat format per mediadors de cicle superior a primària.
 • Integració de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge com a Tecnologies per a l’Aprenentatge (TAC) i el coneixement. Aquest curs s´ha iniciat l’elaboració del projecte TAC de l’escola.
 • Descoberta i coneixement del poble, mitjançant activitats i sortides locals programades a cada curs i relacionades en diferents àmbits de la vila: social, econòmic i
 • Participació del Pla català de l’esport.
 • Projecte Escolta’m de tutoria personalitzada a primària. Treball de les emocions a educació infantil.
 • Aula d’ambients a Educació Infantil, iniciada aquest curs.
 • Projectes mediambientals: recollida d’olis de cuina usats gestionat per l’empresa Nouverd, recollida selectiva de brossa i reutilització de llibres de text.
 • Projecte de l’hort escolar.
 • Participació de les famílies mitjançant els/les pares/mares delegades de cada curs que s’encarreguen d’establir el lligam entre les famílies i els tutors i d’ organització de festes, tallers, acompanyament a sortides etc.
 • Coordinació amb l’AMPA en la gestió del menjador escolar, la reutilització de llibres de text, la planificació i organització de les festes escolars i les activitats extraescolars. Un dels propòsits que en aquests moments estan sobre la taula és el de la creació d’una escola de pares.
 • Participació en el Projecte solidari del Mercat de la Pau organitzat per l’AMPA juntament amb la Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Celebració de la Setmana Cultural i Esportiva durant la setmana de la festivitat de Sant Jordi.
 • Revisió de la línia metodològica del treball competencial de matemàtiques i de les llengües.
 • Recull de vivències de tota l’escolaritat: “Te’n recordes?”
 • Projecte d’educació musical “Tot sona” de la Dàmaris Gelabert a Educació Infantil i C. Inicial.
 • Aprenentatges d’ambients a E. Infantil
 • Projecte INFADIMED d’alimentació saludable