Documents d’escola

Clicant aquest enllaç tindreu accés al PEC (Projecte Educatiu del centre) on hi trobareu els principis bàsics i pedagògics de a nostra escola.

PEC

En el següent enllaç podreu consultar el P.L.C. (Projecte Lingüístic del Centre).

PLC 

En aquest enllaç trobareu el PAC (Projecte Anual de Centre) on hi trobareu la planificació per aquest curs 2018-2019.

pla anual 2018-19

PROJECTES ACTUALS D’ESCOLA

 • Aplicació dels acords presos amb el programa ILEC del Departament d’Ensenyament: pla lector de l’escola, trenta minuts diaris de lectura, tallers de comprensió lectora setmanals, correcció dels textos escrits en base a un model competencial i padrins de lectura durant dos cursos entre els alumnes de P5 i 5è i  1er i 6è.
 • Projecte pati: voluntariat format per mediadors de cicle superior a primària.
 • Integració de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge com a Tecnologies per a l’Aprenentatge (TAC) i el coneixement. Aquest curs s´ha iniciat l’elaboració del projecte TAC de l’escola.
 • Descoberta i coneixement del poble, mitjançant activitats i sortides locals programades a cada curs i relacionades en diferents àmbits de la vila: social, econòmic i
 • Participació del Pla català de l’esport.
 • Projecte Escolta’m de tutoria personalitzada a primària. Treball de les emocions a educació infantil.
 • Aula d’ambients a Educació Infantil, iniciada aquest curs.
 • Projectes mediambientals: recollida d’olis de cuina usats gestionat per l’empresa Nouverd, recollida selectiva de brossa i reutilització de llibres de text.
 • Projecte de l’hort escolar.
 • Participació de les famílies mitjançant els/les pares/mares delegades de cada curs que s’encarreguen d’establir el lligam entre les famílies i els tutors i d’ organització de festes, tallers, acompanyament a sortides etc.
 • Coordinació amb l’AMPA en la gestió del menjador escolar, la reutilització de llibres de text, la planificació i organització de les festes escolars i les activitats extraescolars. Un dels propòsits que en aquests moments estan sobre la taula és el de la creació d’una escola de pares.
 • Participació en el Projecte solidari del Mercat de la Pau organitzat per l’AMPA juntament amb la Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Celebració de la Setmana Cultural i Esportiva durant la setmana de la festivitat de Sant Jordi.
 • Revisió de la línia metodològica del treball competencial de matemàtiques i de les llengües.
 • Recull de vivències de tota l’escolaritat: “Te’n recordes?”
 • Projecte d’educació musical “Tot sona” de la Dàmaris Gelabert a Educació Infantil i C. Inicial.
 • Aprenentatges d’ambients a E. Infantil
 • Projecte INFADIMED d’alimentació saludable

Podeu descarregar-vos els documents d’escola en els següents enllaços:

Autorització drets d’imatge

Autorització marxar sol del centre

Autorització administració de medicaments

Autorització sortides