Consell escolar

President (director/a del centre)

GLÒRIA TOSAR

Cap d’estudis

ESTEFANIA LARA

Secretari

LAIA GALLART

Regidor o representant Ajuntament

TONI ROMEU

Representants Sector Professorat

ELISABET CARRASCO
MAITE MARÍ
MARIA FERRET
NOEMÍ GENARÓ
TERESA SOLÉ

Representants sector pares d’alumnes

JUDITH IBÁÑEZ
ELISABET RUS
Mª CARMEN TORRES
MARIOLA FERRÁS
MERITXELL SARDÀ

Representant AMPA

JÉSSICA SÁNCHEZ

Representant sector PAS

ALOMA TORRES