AMPA

Nosaltres creiem en el projecte educatiu de LA DRAGA, i també volem aportar-hi la nostra part.

És per això que, des de l’AMPA, invertim temps i feina per aconseguir que totes les activitats que gestionem, es duguin de la millor manera possible. No és fàcil, no sempre és senzill trobar les hores per ser-hi. Però és important fer un esforç.

Animeu-vos, formeu part de l’AMPA, perquè el resultat d’aquesta gran SUMA és l’ESCOLA.

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) és la forma més efectiva que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins el centre escolar.

L’AMPA es troba representada en el Consell Escolar del Centre, el Consell Escolar Municipal, la FAPE (Federació AMPAs Pla de l’Estany) i la FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya)

Per què serveix l’AMPA?

Dóna suport a tota la comunitat educativa per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament.
Promou la participació dels pares i mares.
Espai de reflexió i opinió sobre el funcionament quotidià de l’escola.
Principal interlocutor entre els mestres i el col·lectiu de famílies.
Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant el C.E.C.
Administra i gestiona els recursos dels associats.
Finançament de l’AMPA

L’AMPA es financia amb la quota voluntària que aporten les famílies. Aquest curs escolar la quota és de 30 €.

Dins la gestió del menjador o l’oferta dels extra-escolars, intentem negociar els millors preus per a les famílies, assegurant la qualitat dels serveis.

Amb la coordinació dels pares delegats, intentem arribar a totes les famílies, i millorar la comunicació famílies-escola.

Amb la gestió de la venda de llibres, volem ajustar al màxim els preus i sobretot aconseguir bonificacions dels proveïdors de llibres, que repercutiran directament a l’escola, per invertir posteriorment al projecte de Reciclatge de Llibres, dels que tothom se’n beneficiarà.

Projectes  com el Raspallat de Dents, Pintar Papereres, Ombres, l’aportació de material per l’escola, etc… i un munt de propostes noves per aquest any vinent.

Perquè a nosaltres, no ens van les retallades, a nosaltres ens agrada SUMAR: sumar PROPOSTES, sumar OBJECTIUS,  sumar ACTIVITATS, , sumar …

 

Canals d’informació de l’AMPA

Les vies d’informació s’estructuren en 3 nivells: fulls informatius, web i revista.

El canal base de comunicació, sobretot per la seva immediatesa, es pretén que sigui la web. A tal efecte i amb comunió amb l’escola, s’ha potenciat aquesta eina.

Els fulls informatius d’activitats o d’altre mena, seran un reflex de les notícies publicades a la web.

La revista, pel fet de no ser tan àgil, serà un espai més lúdic, no mancat de seriositat en els temes que calgui, i en que bàsicament es farà un recull de les activitats i notícies més rellevants que s’hagin dut a terme durant el curs escolar.

Consell Escolar

Hi ha dos classes de consells escolars:

1- Consell Escolar de La Draga. És el màxim òrgan rector de l’escola. Està presidit per el/la director/a del Centre i està integrat per representats a tres bandes: l’ajuntament, l’escola i els pares i les mares.

Funcions: delibera i aprova els diferents serveis i activitats que ofereix l’escola, així com el seu pressupost anual.

2- Consell Escolar Municipal. També està integrat per representants de l’ajuntament, les escoles i els pares i les mares. Val a dir, que el Consell Escolar Municipal representa i coordina el conjunt d’escoles de Banyoles.