Equip Pedagògic

EDUCACIÓ INFANTIL


P3: Eva Salvà

P4A: Marta Roura

P4B: Dolors Guardiola

P5A: Olga Esteba

P5B: Marce Vila

Suport Infantil: Beth Homs, Íngrid Roura i Anna Moradell,

TEI: Elisabet Vila

PRIMÀRIA


1A: Rosa Casas

1B: Irene Padrosa

2A: Àngels Salvador

2B: Mariona Pagès

                                 Suport cicle inicial: Laia Jansana, Ester Girnonès, Laia Gausà i Lídia Canet

3A: Bel Sala

3B: Sìlvia Vilar

4A: Fina Ubasart

4B: Sonia de la Concepción

                                 Suport cicle mitjà: Ana Molina, Gladis Mont, Lourdes Zarzuela, Albert Barreró i M.Antònia                                         Camps.

5A: M.Antònia Pagès

5B: Dolo Nogué/Marga Cabanillas

6A: Carme Guerrero

6B: Llorenç Llop

Suport cicle superior: Albert Teixidor, Sandra Masdevall, Albert Barreró, Laura Torres.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT


M.Antònia Camps (EE)

Lídia Canet (EE)

Lourdes Zarzuela (SIEI)

M.Àngels Serra (Educadora SIEI)

                                  Gràcia Compta (psicopedagoga)

Marta Compta (treballadora social)

EQUIP DIRECTIU


Directora: Lídia Canet

Cap d’Estudis: Sandra Masdevall

Secretària: Irene Padrosa

ALTRE PERSONAL


Administrativa: Núria Albertí

Conserge: Lluís Gratacós