Equip Pedagògic

EDUCACIÓ INFANTIL


 

P3A: Marta Roura

P3B: Dolors Guardiola

P4A: Olga Esteba

P4B: Marce Vila

P5A: Eva Salvà

P5B: Beth Homs / Maria Tejedor

Suport Infantil: Anna Moradell / Maria Tejedor

Suport Infantil: Íngrid Roura

TEI: Elisabet Vila

PRIMÀRIA


 

1A: Àngels Salvador

1B: Mariona Pagès

2A: Irene Padrosa

2B:Rosa Casas

3A: Fina Ubasart

3B: Sonia de la Concepción

4A: Anna Pujol

4B: Sìlvia Vilar

5A: Carme Guerrero

5B: Llorenç Llop

6A: M.Antònia Pagès

6B: Dolo Nogué

Suport: Laia Jansana

Suport: Sandra Masdevall

ESPECIALISTES


 

Educació Especial: M.Antònia Camps

Lídia Canet

Lourdes Zarzuela (SIEI)

M.Àngels Serra (Educadora SIEI)

Amèlia Gri (Auxiliar d’EE)

Anglès: Ester Gironès

 Cèlia Farrés

Dolo Nogué

Educació Física: Ana Molina / Laura Torres

Música: Albert Teixidor / Laia Jansana

Religió catòlica: Gladis Mont

EQUIP DIRECTIU


 

Directora: Lídia Canet

Cap d’Estudis: Sandra Masdevall

Secretària: Irene Padrosa

ALTRE PERSONAL


 

Administrativa: Núria Albertí

Conserge: Lluís Gratacós