Comissió pares-mestres

Sabem que la implicació de les famílies és un aspecte clau perquè els infants tinguin una millor experiència educativa. Quan famílies i professorat cooperen de forma compromesa els alumnes tendeixen a tenir millors resultats educatius i a gaudir més dels aprenentatges.

Per aconseguir-ho és necessari compartir un objectiu comú i crear espais per a connectar docents i famílies, tenint en compte que les famílies són diverses i no tenen la mateixa concepció, experiència escolar, ni recursos per implicar-se.

Des de l’escola intentem promoure aquesta coresponsabilitat procurant que no es quedi en una declaració d’intencions, creant un marc de relació mútua, proposant activitats que aportin a les famílies la possibilitat de participar i implicar-se d’acord amb les seves possibilitats: reunions, Tallers Compartits, Dies Moguts, col·laboracions esporàdiques … És en aquest marc on tenim  la Comissió Pares-Mestres, l’espai de trobada per repensar, i reflexionar en la nostra escola.

El curs 2016-17, es va participar en un dels tallers de debat educatiu al centre proposat pel Consell Escolar de Catalunya: Ara és demà. Debat sobre el futur de l’educació al nostre país amb l’objectiu de recollir totes les percepcions, visions i interpretacions del món educatiu a partir de l’anàlisi del contingut dels textos de ponències elaborades per experts en cinc àmbits, expressant les seves idees, propostes i conclusions.

La Comissió Pares-Mestres es va centrar en l’anàlisi i debat de la ponència “L’alumnat” de Neus Sanmartí, arribant a redactar els compromisos de pares i mestres per tal de poder aconseguir desenvolupar el perfil dels alumnes que volem a la nostra escola (decàleg de l’alumnat de l’escola La Draga).

Us en deixem l’enllaç al document i a l’agraïment del president del Consell Escolar de Catalunya:

Ara és demà: Decàleg de l’alumnat

Agraïment del president del Consell Escolar de Catalunya i conclusions del debat

Actes de les trobades de la comissió:

Comissió 15-11-17

Assemblea de delegats:

Primera assemblea curs 2017-18