Documents d’Escola

En aquest apartat hi trobareu documents generals de l’escola que podeu consultar o descarregar. CARTA D’INICI DE CURS 2019-20

Projecte Educatiu de Centre PEC 

Projecte Lingüístic de Centre PLC

Normes d’Organització i Funcionament del Centre NOFC

Annexes a les NOFC curs 19-20: HÀBITS SALUDABLES  ESPAIS PATI      ACTIVITATS EXTRAESCOLARS     QUOTES    

Informacions inici de curs 20-21 INFORMACIONS

Llibres de text curs 20-21 LLISTAT LLIBRES 20-21.docx

Liquidació del pressupost EXERCICI 2019

Pressupost

Carta de Compromís Educatiu

PLA REOBERTURA  DEFINITU DE CENTRE