Equip mestres i PAS

DIRECCIÓ  Carmen Álvarez

CAP D’ESTUDIS  Antònia Rodríguez

SECRETÀRIA Gemma Fernández

 
Horari d’atenció a les famílies:
De dilluns a divendres d’11:30 a 12:30
INFANTIL

P3 A Encarna Rubio

P3 B Maria López

P4  Carme Gelices

P5 Marta Comellas

Reforç Mari Valero

TEI Laura Sabater

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r   Pilar Ferrer

2n Montse Palà

3r A Víctor Rodríguez

3r B Montserrat Matarín

4t Fani Ros

5è A M. José López    

5è B Sergi Pérez

6è A Maite Rodrígo

6è B Ana M. Priego

ESPECIALISTES

Anglès Gemma Fernández i Marta Gimeno

Música  Núria Rué

Educación Física   Sandra Cera

Educació Especial Imma Aymerich / Yolanda de Pablo / Melani Espiñeira

ALTRE PERSONAL DOCENT

Vetlladora Lydia 

PERSONAL PAS

Auxiliar Administrativa Sonia Aragoncillo

Oficial de Serveis i Manteniment Xavi