Història

Ja fa 25 anys que  ens diem Joaquim Palacín, podeu trobar més informació en la pàgina “Nom de l’escola” i les subpàgines corresponents

.