APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA

A la nostra escola, l’aprenentatge de la llengua anglesa segueix una vessant constructivista, en tant que els alumnes comencen a tenir un contacte amb aquesta llengua des de p4 i van incrementant el seu coneixement fins a 6è de primària.angles-infantil

Es parteix de temes propers per als nens i nenes, per tal que consolidin el domini de la llengua d’una manera significativa per a ells, alhora que es va modificant la metodologia en funció de l’edat i interessos de l’alumnat (els alumnes treballen de manera individual, per parelles, en grups, amb adaptacions…).

A més, es fa ús de diferents recursos  (complementaris als llibres de text) per a l’assoliment d’aquesta llengua, tal com flashcards (cartes d’imatges), Big Books and story cards (contes il·lustrats), PDI, aula d’informàtica per als projectes telemàtics, etc.

angles-baixa-2

D’altra banda, amb l’objectiu de consolidar la funcionalitat d’aquesta llengua, es segueix també la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat i Continguts en Llengua Estrangera), per tant, una part d’un àrea curricular no lingüística s’imparteix en anglès (per exemple, la psicomotricitat a EI, Hort a CI, Nutrició a CM o Geometria a CS).

Escola Francesc Macià, una escola oberta al món, participant des de fa 3 cursos en projectes europeus (etwinning) amb escoles de Portugalete (Euskadi) i Glasgow (Escòcia), tot compartint una mateixa llengua i uns mateixos objectius.

Finalment, l’escola compta amb la presència de 4 mestres especialistes en llengua anglesa que porten a terme un reciclatge continuat dels seus coneixements en la matèria.