Formació Anglès. Escola G.E.P.

L’escola Els Pins té l’objectiu de millorar les competències comunicatives en llengua estrangera del nostre l’alumnat.

La nostra bona tasca aquests últims cursos ens ha permés accedir a participar en l’edició 2015 – 2017 del programa GEP per al plurilingüisme. Aques curs que impulsa del Departament d’Ensenyament a través de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme és molt específic i som poques les escoles o instituts que podem accedir. Aquesta gran oportunitat de millora que ens facilita el Departament comporta també una serie de compromisos.

L’escola Els Pins ha signat amb el Departament d’Ensenyament el compromís de:

  • Constituir un grup impulsor del plurilingüisme en el centre, del qual formaran part un membre de l’equip directiu, un mestre o professor de llengua estrangera  i el professorat que participarà en la formació vinculada a aquest programa.
  • Participar en les accions formatives que el Departament organitzi en el marc d’aquest programa i que aniran adreçades tant a l’equip directiu del centre com al professorat.
  • Designar un mínim de dos professors i un màxim de tres per participar en les accions formatives que s’organitzin per a cada llengua (CLIL, Émile…).
  • Garantir que el professorat que participa en la formació disposa com a mínim de l’acreditació de coneixement de llengua estrangera de nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.
  • Afavorir la continuïtat de l’equip impulsor i del professorat compromès amb el programa en les accions formatives, durant tot el temps que duri el programa (2015 – 2017).
  • Adaptar el projecte lingüístic plurilingüe de centre els canvis motivats per la participació en el programa i que poden afectar, entre altres,la configuració curricular (matèries impartides totalment o parcialment en llengua estrangera), l’organització del centre i/o la distribució de recursos.
  • Compartir els objectius del programa i les actuacions vinculades amb tot el claustre, i vetllar per l’expansió i consolidació de les accions per al plurilingüisme en el centre. I, especialment, impulsar l’actuació coordinada del professorat per al disseny i aplicació de projectes plurilingües transcurriculars, el foment de l’aprenentatge entre iguals i la transferència de bones pràctiques.
  • Participar en les jornades de difusió de bones pràctiques relacionades amb aquest programa o amb el marc general d’impuls al plurilingüisme que organitzi el Departament d’Ensenyament.
  • Difondre la participació del centre en el programa i els resultat d’aquest a la resta de la comunitat educativa a través del web del centre i/o altres mecanismes de difusió.

2015-11-05 13.54.18

 

1 comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>