Calendari del curs

Inici de curs:

13 de setembre de 2021

Vacances:

Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022  (ambdós inclosos)

Del 11 de març al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2022

Dies festius de lliure disposició:

11 d’octubre de 2021

7 de desembre de 2021

25 i 28 de febrer de 2022

18 de març de 2022

Jornada compactada:

22 de desembre de 2021 i del 7 al 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 14,30 a 16 h per a tots els alumnes del centre. El dia 22 de desembre de 2021 i a partir del 7 de juny de 2022 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (L’alumnat que utilitza el servei de menjador surt a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris de la primera setmana de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.