Serveis digitals

L’oferta de serveis digitals constitueix un element molt important de l’engranatge d’un centre educatiu.

Actualment, el centre treballa amb un entorn digital segur i adaptat a les necessitats dels alumnes. Mestres i alumnes disposen d’un usuari personal que els permet gaudir d’eines i aplicacions que potencien els objectius recollits al Pla TAC del centre.

Per a la millora de la comunicació família-escola s’està duent a terme una prova amb l’aplicació TPVescola.