Oferta educativa

L’escola Doctor Ferrer és un centre d’Educació Infantil i Primària de doble línia:

 • Educació Infantil:
  • Edució Infantil 1 (P3)
  • Edució Infantil 2 (P4)
  • Edució Infantil 3 (P5)
 • Educiació Primària:
  • 1r
  • 2n
  • 3r
  • 4t