La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

Més informació

Com podem mesurar la qualitat de l’aire que respirem?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, nou de cada deu persones d’arreu del món respiren aire contaminat cada dia. El 2019 l’OMS va considerar que la contaminació de l’aire és el major risc ambiental per a la salut.
EducaCont és un projecte en el qual s’utilitzen de forma senzilla una sèrie d’elements per a mesurar paràmetres relacionats amb l’aire i la seva qualitat.… Llegeix més»