Història

L’escola naix, com a centre d’una línia, del desglossament de l’Escola Ferreries, la qual – i d’acord amb les característiques de l’edifici – va ser contemplada, al primer Mapa Escolar de Catalunya, com a centre de dos línies, tot i tenir en aquell moment gairebé tres línies completes. 

La denominació específica d’escola, “Cinta Curto”, va ser proposada pel Consell escolar recollint la voluntat del Claustre de professors, de l’Associació de mares i pares, de l’Associació de veïns Ferreries – Sant Vicent i de l’Ajuntament de Tortosa. 

Cinta Curto i Loras (Tortosa 1936-2000) fou una mestra filla del Barri, que va destacar a la Ciutat i en la comunitat educativa pel seu tarannà obert a la millora de l’escola pública i a l’acolliment de tots els infants.

 INAUGURACIÓ

 RECORDANT A CINTA CURTO

Jaume Rocamora (Disseny)    i    Emilio Garcia (Realització