Preinscripció i matrícula

Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria (web preinscripció 2020-2021)

Publicació de l’oferta inicial 11 de març
Presentació de sol·licituds (INFANTIL, PRIMÀRIA) del 15 al 24 de març
Presentació de sol·licituds (SECUNDÀRIA) del 17 al 24 de març
Publicació de les llistes amb el barem provisional 19 d’abril
Presentació de reclamacions al barem provisional del 20 al 26 d’abril
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril
Sorteig. Número de desempat: 69.448 5 de maig
Publicació de llistes ordenades definitives 7 de maig
Ampliació de petició de preinscripció per a l’alumnat sense plaça assignada del 26 al 28 de maig
Publicació de l’oferta final. Publicació del nombre de places escolars per centre i curs 4 de juny
Publicació de les llistes d’assignació

7 de juny
Matrícula  CITA PRÈVIA (enllaç al calendari): heu de fer la reserva amb el nom del vostre fill/a.

DOCUMENTACIÓ a presentar

  • Còpia del carnet de vacunacions de l’alumne o l’alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha d’aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Targeta sanitària individual de l’alumne/a (TSI)
  • 2 fotografies de l’alumne/a,  tipus carnet (32 x 26 mm)
del 14 al 18 de juny