Projecte educatiu

 

El centre és una escola pública, pluralista,integradora i acollidora que té com objectiu prioritari la formació integral de l’alumnat, d’una manera activa, motivadora i oberta a les noves tecnologies, els ordinadors i les PDI’s són una eina més en el procés d’aprenentatge del nostre alumnat.

L’escola es basa en la participació activa i democràtica de tota la comunitat educativa (mestres, pares, personal laboral…)

A nivell pedagògic som una escola inclusiva i respectuosa amb el medi ambient, on la nostra fita és l’assoliment de les competències bàsiques corresponents a l’edat, a les habilitats i capacitats de cada alumne per a desenvolupar-se i poder progressar en el món actual, per portar a terme això disposem d’una plantilla de professors que ens permet dedicar temps (professors de reforç, AEE i USEE) a activitats de suport per aquells alumnes que mostrin mancances o retards en els seus aprenentatges. L’adequada valoració de les diverses necessitats, ens permet decidir i organitzar els recursos adients, a fi que aquests alumnes assoleixin els objectius adaptats a cada cas, tant intel·lectuals, com socials i emocionals.

Pots consultar el nostre Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Lingüístic de Centre, així com les Normes d’organització i funcionamanet del centre.

 

IDIOMA ESTRANGER: Anglès a partir de P4. Fem sortides , teatre i tallers en anglès.

 

SORTIDES: Es programen a tots nivells d’acord amb els continguts i projectes treballats.

 

COLÒNIES: Es fan a tots els nivells a partir de P5.

 

SERVEIS EDUCATIUS DE SUPORT PEDAGÒGIC: Psicòloga de l’EAP, Tècnica d’Educació Infantil a P3 (TEI) , dues mestres d’EE, una mestra de l’USEE, educadora de l’USEE i vetlladora.

 

PROJECTES:

AGERMANAMENT DE P3, P4 i P5 amb els alumnes de 4t, 5è i 6è.

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

TALLER D’ANGLÈS (P5 i Primària)

PROJECTE D’EMPRENEDORIA

COLÒNIES ESCOLARS

BIBLIOTECA ESCOLAR

HORT ESCOLAR

 

ACOLLIMENT ALS NOUS ALUMNES DE P3:

. Coordinació amb les diferents escoles bressol del barri.

. Entrevistes personalitzades al mes de juny.

. Reunió informativa abans de l’inici de curs.

 

SERVEIS: Acollida matinal a partir de les 7,30 h., menjador amb cuina pròpia , activitats extraescolars, casal d’estiu/hivern, biblioteca/préstec.

 

INSTAL·LACIONS: Dues aules per a cada nivell, dues aules d’Educació Especial, una SIEI, una d’anglès, una d’informàtica, una de psicomotricitat, dues de reforç, una de música, biblioteca, sala d’actes, gimnàs, dos patis, menjador i cuina.

 

Totes les aules estan dotades de PDIs (PRI) o canons (INF) amb connexió a Internet.