Calendari del curs

CURS 2019-20

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2020.

Dies festius de lliure disposició:

14 d’octubre de 2019

5 de desembre de 2019

24 de febrer de 2020

1 de juny de 2020

Horari lectiu:

De 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.

Els dies 20 de desembre i a partir del 8 de juny, i fins la finalització del curs, es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

***CALENDARI ESCOLAR 2019/20***