CORREUS D’ESCOLA

  • CORREU D’ESCOLA 

info@escolabonavista.cat

Per consultes generals d’escola. Per tal que les comunicacions siguin més fluides us demanem que a l’inici de l’assumpte indiqueu breument de quin tema es tracta.

  • AGENDA DE L’ALUMNE i/o CORREU DEL TUTOR/A

Per consultes concretes referents a la tutoria del vostre fill/a).

 

  • CORREU AMPA     

ampabonavista@gmail.com
(Per gestions del menjador escolar, avisar si es queden a dinar o no, consulta del pagaments dels tickets i preus, xandalls, extraescolars, servei d’acollida…).

Share