Projecte lingüístic

El Projecte Lingüístic de centre s’entén com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha al centre. El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu de l’escola Andreu Castells. A continuació us fem un petit resum del nostre PLC:
**Revisat el curs 2018-2019**