Servei d’acollida

L’AMPA ofereix a les famílies el servei de POTI-POTI.

Horari:

Matins: 7:45 h a 9:00 h (3 € dia esporàdic / 9 € tota la setmana)

Tarda: 16:30 a 17:30 h (3 € dia esporàdic / 9 € tota la setmana)

També hi ha el servei d’acollida matinal d’obertura de l’escola de les 8:45 fins les 9:00 h.