Calendari del curs 2019 – 2020

Inici de curs: 12 de setembre de 2019

Acabament classes: 19 de juny de 2020

Marc horari

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30h i de 15,00h a 16,30h per a tots els alumnes del centre.

Infantil-primària matí tarda
dilluns a divendres de 9h a 12.30 h de 15h a 16.30 h


Hora màxima recollida alumnat
: 12.40 i 16.40 h

Extraescolars: de dilluns a divendres de 16.30 a 17.30 h

Servei d’acollida matinal: de 7.45 a 9 h

Servei d’acollida tarda: de 16.30 a 17.15 h

SEP

Dilluns i dimecres  de 12.30h a 13.15h

Dies festius

Els que determina la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació:

2019

 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (la Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

2020

 • 1 de gener( Cap d’ any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 10 d’abril (Divendres Sant)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 1 de juny (Dilluns de 2ª Pasqua )
 • 24 de juny (Sant Joan)

Festes locals

2 i 8 de setembre de 2019

Festius de lliure disposició 

Acordades en el Consell Escolar Intermunicipal.

4 de novembre de 2019 21 de febrer 2020
13 de març de 2020 4 de maig de 2020
1 de juny de 2020

Vacances

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

Jornada continuada

20 de desembre de 2019
19 de juny de 2020

El dia 20 de desembre de 2019 i 19 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)