Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Actualment està format pels següents representants:

Presidenta Lídia Viñals Serra
Cap d’Estudis Rosa Montero Comas
Representant Ajuntament Marta Colom Serra
Representants pares i mares
  • Núria Erra Yuste
  • Mireia Espona Tirao
  • Pilar Oller Puig
  • Núria Roma Vergés
  • Jacint Xandri Cirera
Representant PAS Núria Quintana Gallach
Representants professorat
  • Míriam Boix
  • Josep Lluís Font Solà
  • Teresa Turet
  • Rosa Fossas
Representant AMPA Assumpta Torrents
Secretari Dolors Serrabasa Puntí