Projecte educatiu

L’escola Turó de can Mates va obrir les seves portes el setembre del 2004. Imparteix Educació Infantil i Primària.
Els nostres trets d’identitat són:

escola laica i catalana

coeducativa i inclusiva

gestió participativa i democràtica

compromesa amb l’entorn i el món

Tenim com a objectiu principal:
Afavorir una educació integral adreçada formar persones que disposin d’un bagatge cultural amb eines de treball i criteri propi, per comprendre el món i comprometre’s  i que tinguin esperit crític per canviar-lo”. Creiem que tot això no seria possibles sense alumnes emocinalment competents.

Aquest projecte global s’articula entorn cinc eixos transversals que donaran suport i sentit a totes les actuacions del centre:

Eix d’educació emocional i valors: l’objectiu prioritari és la formació integral de l’alumne. Treballem per aconseguir que esdevinguin uns ciutadans responsables, emocionalment equilibrats , en tots els aspectes de la seva vida tant privada com professional i capaços d’establir xarxes eficaces de cooperació i col·laboració.

Eix de la implementació de l’anglès: entenent aquesta com a eina de comunicació, per tant es treballa d’una manera contextualitzada i vivenciada. Per tant les actuacions van adreçades a tres àmbits:

Àmbit lectiu: des d’infantil hi ha sessions de mig grup per poder fomentar l’expressió oral de l’alumne. Realització de tallers a primària.
Àmbit vivencial: les mestres d’anglès utilitzen aquesta llengua en totes les situacions de la vida escolar, esbarjo, passadisos… Proposem activitats que fomenten el seu ús comunicatiu: teatre, colònies a 4t, cantata de nadal…
Àmbit familiar: enquibint la participació de les famílies amb arrels anglòfones en els aspectes tant culturals, tradicionals com de costums que puguin aportar.

Eix de desenvolupament de les Tac: sempre partint de la necessitat de la seva utilització, com a eina de comunicació i de recerca d’informació. Per tant s’utilitzarà en totes les àrees com una  eina més de treball i suport a l’alumne  que ajudarà a consolidar el treball cooperatiu.

Eix de les metodologies múltiples i compartides: l’objectiu és aconseguir  que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge. Aquest partirà de situacions contextualitzades, converses d’aula, inquietuds, preguntes que es generen…  El paper de la mestra serà el de guiar i acompanyar aquest procés, respectant el seu punt de partida tant cognitiu com social i familiar, assegurant-ne la inclusió i l’atenció de tot l’ alumnat. Entenem que l’aula és una comunitat on aprenem dels altres i amb els altres. Tot això es materialitza en el treball per projectes que mitjançant el treball cooperatiu possibiliten un aprenentatge significatiu, funcional i transferible.

Eix artístic: treballant en dos aspectes diferents:

Com una forma de comunicar-se , tant en la basant musical, teatral com d’arts plàstiques. Per tant fomentem l’expressió i la creació .

Per altra banda crear una sensibilització cap a les manifestacions culturals i estètiques.

Educació mediambiental: a partir del nostre hort ecològic, tots els alumnes treballen diferents aspectes:

Planificació, tenir cura i recol·lecció dels diferents productes
La tradició agrària de la nostra ciutat, recuperació de les llavors autòctones a través del banc de llavors
Treball d’investigació de l’ecosistema del nostre hort.

La cura del nostre entorn està molt present en el dia a dia de les aules i dóna lloc a diverses recerques/projectes d’investigació.