Escola Turó de Can Mates

L’escola Turó de Can Mates va obrir les seves portes el mes de Setembre de 2004. Està situada al vell mig del parc urbà del Turó de Can Mates, envoltada de natura, en un barri de nova creació.

Actualment, tota la comunitat escolar (pares, alumnes i mestres) estem elaborant un projecte comú, col·laborant dins de les comissions, del Consell Escolar o en el dia a dia aportant les nostres idees, valoracions i opinions.

Els nostres trets d’identitat, estan definits en el PEC (projecte educatiu de centre) que té com a objectiu principal :

“Afavorir una educació integral adreçada a formar persones emocionalment competents, amb eïnes de treball, capacitat expressiva, un bagatge de coneixements científics i culturals, així com compromesos amb el món en que els tocarà viure.”

Per fer-ho possible, al treballar ens basem en els principis següents:

   • Escola Catalana
   • Educació Emocional
   • Atenció a la diversitat
   • Aprenentatge significatiu i funcional
   • Gestió participativa i democràtica

Ho desenvolupem en els PROJECTES d’escola:

   • Punt Edu (biblioteca escolar)
   • Projecte Lingüístic de centre Innovació de Llengües estrangeres (anglès)
   • Socialització dels llibres de text i materials didàctics
   • Eix artístic(música, plàstica i teatre) Agenda 21 (hort i sostenibilitat)
   • Treball per projectes Audiovisuals i TAC (Tècniques d’Aprenentatge Col·laboratiu)